Måseskär är en ö på Sveriges Västkust och är belägen strax sydväst om den bebodda ön Kärringön….